Juridisk psykologi

Karakteristika for Weber's Bureau of Bureaucracy

Max Weber (1864 - 1920) foi eller opdrætter af systematisk undersøgelse af bureaukrati. Suas Observações på o Desenvolvimento da bureaukrati...