Flere intelligenser test

Flere intelligenser test /

Der er mange teorier om vores intellektuelle kapacitet og hvordan vi opfatter verden. I flere årtier har mange eksperter lavet forskellige tests til at måle vores intelligens og modeller for at forstå, hvordan det virker. Den vigtigste teori om intelligens på den intellektuelle koefficient (IQ) er blevet forældet og for nylig blevet suppleret af Howard Gardners teori om flere intelligenser.

den teori om flere intelligenser Det deler intellektuel kapacitet i otte typer, der begrunder individuelle forskelle og det faktum, at en person, der ikke er kompetent inden for matematik, kan være kompetent på andre lige vigtige områder. Der er flere test og skalaer, hvis mål er at måle hvilken type intelligens der overhovedet hersker i vores sind. De otte typer af multiple intelligenser ifølge Howard Gardner er følgende:

  • Sproglig intelligens
  • Logisk intelligens - Matematik
  • Visual Intelligence - Space
  • Kinestetisk eller korporal-kinetisk intelligens
  • Musical Intelligence
  • Interpersonel intelligens
  • Intrapersonal Intelligence
  • Naturalistisk intelligens

Med denne psykologiske test af flere intelligenser online og gratis kan du vide, hvilken slags intelligens der overvejer i dit sind. ¿Du er en person i stedet logisk eller musikalsk? ¿Du har udviklet intelligens naturalist eller lingvistik? Oplev det i dette sjove og komplette multiple intelligens test til teenagere og voksne.

Resultaterne opnået i disse tests er vejledende, da diagnosen altid skal udføres af en professionel psykolog.